Kody Błędów

Różnego typu samochody z wbudowaną klimatyzacją posiadają kody, kontrolki na wyświetlaczach które informują użytkownika o ewentualnych usterkach urządzenia, w niektórych przypadkach są to błędy nie wymagające wizyty w serwisie. Jednakże warto skorzystać z długoletniego doświadczenia naszych pracowników odwiedzając nas aby uniknąć dodatkowych problemów związanych z klimatyzacja samochodową.

Poniżej przedstawiamy kody najczęstszych błędów jakie występują w tego typu urządzeniach.

Legenda:

  • Kolor: Sprawdź opis w poniższej tabeli.
  • Kolor: Agregat gotowy do pracy.
  • Kolor: Należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
Nr Alarm Sposób postępowania.
00 Brak alarmu Nie wymaga reakcji.
01 Ponowne załączenie mikroprocesora Nie wymaga reakcji.
02 Czujnik wężownicy parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
03 Czujnik powietrza dolotowego #1 (sterow.) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
04 Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
05 Czujnik temperatury otoczenia Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
06 Czujnik temperatury płynu chł. silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
07 Czujnik obrotów silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
08 Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
09* Wysoka temperatura parownika. Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
10* Wysokie ciśnienie tłoczenia (lub temperatura) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
11 Agr. kontroluje temp. alternatywną czujką Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
12 Czujnik lub inny sygnał wyłączający Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
13 Czujnik temperatury Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
14 Odszranianie zakończone przez czas Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
15 Świece żarowe lub podgrzewacz powietrza Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
16 Start ręczny niedokończony Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
17* Błąd rozruchu silnika. Brak obrotów Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
18­* Wysoka temp. płynu chłodzącego silnik Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
19* Niskie ciśnienie oleju silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
20* Błąd rozruchu silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
21* Błąd różnicy temperatury w cyklu chłodzenia Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia..
22* Błąd różnicy temperatury w cyklu grzania Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
23* Awaria cyklu chłodzenia Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
24* Awaria cyklu grzania. Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
25 Alternator Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
26* Wydajność chłodnicza Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
27* Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
28 Auto test agregatu przerwany Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
29 Obwód klapy odszraniania. Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
30 Klapa odszraniania zablokowana Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
31 Wyłącznik ciśnienia oleju Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
32 Niska wydajność chłodnicza Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
33 Obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
34 Sprawdź obwód modulacji Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
35 Obwód przekaźnika pracy Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
36 Silnik elektryczny Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
37 Poziom płynu chłodzącego silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
38 Niewłaściwa faza elektryczna Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
39 Obwód zaworu wodnego Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
40 Obwód wysokich obrotów Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
41 Temperatura płynu chłodzącego silnik Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
42 Wymuszone wolne obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
43 Wymuszone wolne obr. silnika  w cyklu modulacji Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
44 Układ paliwa Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
45 Zawór gorących par lub omijający Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
46 Błąd przepływu powietrza Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
47 Czujnik parownika TC Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
48 Sprawdź paski lub sprzęgło Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
49 Zarezerwowany dla CR
50 Nastawa zegara Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
51 Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
52 Obwód grzania Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
53 Obwód ekonomizera Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
54 Przekroczony czas testu Wyzeruj alarm. Uruchom agregat.
55 Wysokie / niskie obroty silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
56 Niskie obroty wentylatorów  parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
57 Wysokie obroty wentylatora parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
58 Niskie obroty wentylatora skraplacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
59 Wysokie obroty wentylatorów skraplacza Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
60 Obwód wzmacniacza Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
61 Niskie napięcie akumulatora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
62 Amperomierz poza zakresem kalibracji Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast.
63* Zatrzymana praca silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
64 Przypomnienie wykonywania autotestu Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
65 Różnica temperatury poza zakresem CR Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
66 Niski poziom oleju silnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
67 Obwód zaworu linii cieczy Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
68 Uszkodzenie wewnętrzne mikropocesora Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
69 Układ remagnetyzacji Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
70 Licznik motogodzin Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
71 Licznik motogodzin nr 4 przekroczył limit Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
72 Licznik motogodzin nr 5  przekroczył limit Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
73 Licznik motogodzin nr 6 przekroczył limit Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
74 Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
75 Uszkodzenie pamięci RAM mikropocesora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
76 Uszkodzenie mikroprocesora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
77 Uszkodzenie mikroprocesora typu s-k Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
78 Uszkodzenie pamięci Data Loggera Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
79 Przeładowanie pamięci Data Loggera Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
80 Czujnik temperatury sprężarki Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
81 Wysoka temperatura sprężarki. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
82 Maksymalna temperatura sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
83 Niska temperatura płynu chłodzącego silnik Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
84 Awaryjne wznowienie pracy silnika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
85 Agr. zmuszony do awaryjnego cyklu pracy Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
86 Czujnik ciśnienia tłoczenia Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
87 Czujnik ciśnienia ssania Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
88 Zarezerwowane dla CR
89 Obwód zaworu ETV Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
90 Przeciążenie silnika elektrycznego Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
91 Obwód auto. załączenia sil. elektrycznego Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
92 Kalibracja czujników temp. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
93 Niskie ciśnienie ssania sprężarki. Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
94 Obwód odciążenia nr 1 Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
95 Obwód odciążenia nr 2 Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
96 Niski poziom paliwa Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
97 Czujka temp. powrotu pow. parownika (CR) Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
98 Czujka poziomu paliwa Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
99 Wysoka różnica ciśnień sprężarki Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
100* Wentylator podgrzewacza (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
101 Chłodzenie sterowane czuj. temp. par. (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. (WAS 94)
102* Niska temp. wężownicy parownika (CR) Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
103 Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
104 Obroty wentylatorów parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
105 Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
106 Obwód zaworu przedmuchowego Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
107 Obwód zaworu CIS Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
108 Przekroczony czas otwarcia drzwi Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
109 Czujnik ciśnienia tłoczenia Alarm zastąpiony kodem 86
110 Obwód zaworu linii ssania Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
111 Agregat niewłaściwie skonfigurowany Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
112 Wentylatory parowników TC Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
113 Obwód podgrzewacza Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
114 Alarm wielofunkcyjny – agregat nie może pracować Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
115 Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
116 Czujnik wysokiego ciśnienia ssania Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
117 Automatyczne przełączenie diesel-elektr. Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu.
118 Automatyczne przełączenie elektr.-diesel Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu.
119 Zarezerwowane dla CR
120 Obwód wzbudzenia alternatora Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
121 Obwód zaworu wtrysku czynnika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
122 Obwód diesel-elektr. Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
123 Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
124 Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
125 Czujnik poziomu zbiornika Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
126 Regulator ciśnienia (CR) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
127 Nastawa temperaturynie zapamiętana Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość.
128 Przegląd silnika diesla nr1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
129 Przegląd silnika diesla nr2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
130 Przegląd silnika elektrycznego nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
131 Przegląd silnika elektrycznego nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
132 Przegląd agregatu nr 1 Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
133 Przegląd agregatu nr 2 Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
134 Zasilanie sterownika Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
135 Błąd zapasowego sygnału wejściowego Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
136 Błąd zapasowego sygnału wyjściowego Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
203 Czujnik powietrza dolotowego #2(wyświetl) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
204 Czujnik powietrza wylotowego #2(wyświetl) Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

* Kody oznaczone gwiazdką mogą współistnieć z kodem 84.

KOD  Opis
A00 Agregat działa poprawnie.
A01 Presostat niskiego ciśnienia w agregacie.
A02 Presostat wysokiego ciśnienia w agregacie. Agregat zostaje natychmiast wyłączony
A03 Bezpieczeństwo nad-prądowe. Agregat zostaje automatycznie wyłączony.
A04 Sterowanie sprzęgłem kompresowo za pomocą funkcji ROAD.
A05 Nieprawidłowości działania w obwodzie stycznika i sprzęgła (sekcja elektryczna).
A06 Nieprawidłowości działania w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07 Nieprawidłowości działania w obwodzie wentylatora nr.1 parownika.
A08 Nieprawidłowości działania w obwodzie wentylatora nr.2 parownika.
A09 Nieprawidłowości działania w obwodzie zaworu odszraniania.
A10 Nieprawidłowości działania w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11 Nieprawidłowości działania w obwodzie zaworu grzania.
A12 Alarm wysokiej temperatury.
A13 Alarm niskiej temperatury.
EE Nieprawidłowości działania w obwodzie czujnika temperatury parownika.
bAt Informacja gdy alarm akumulatora-napięcie spadło poniżej 10.5V.
AdF Alarm odszraniacza-czasu gdy przekroczy 45 minut.
=== Błąd podwójnego włączenia mocy-próba włączenia napędu silnikowego i elektrycznego.

Po wyborze SET na wyświetlaczu pokaże się numer wersji programu, a w następnym kroku przechodzi do wyświetlania temperatury wewnętrznej nadwozia.

Kod Oznaczenie Opis
AL0 ENG OIL Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku).
AL1 ENG HOT Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe).
AL2 HI PRESS Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz).
AL3 STARTFAIL Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej).
AL4 LOW BATT Niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe).
AL5 HI BATT Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia).
AL6 DEFRFAIL Przekroczony czas odmrażania – DEFROST (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU).
AL7 ALT AUX Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe).
AL8 STARTER Awaria rozrusznika Diesla.
AL9 RA SENSOR Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego.
AL10 SA SENSOR Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego..
AL11 WT SENSOR Awaria czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
AL12 HIGH CDT Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki.
AL13 CD SENSOR Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej, sprężarki.
AL14 SBY MOTOR Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem).
AL15 FUSE BAD Uszkodzony bezpiecznik.
AL16
AL17 DISPLAY Brak łączności wyświetlacza z płytą główną.
AL18 SERVICE 1 Przekroczony licznik nr jeden motogodzin między-serwisowych.
AL19 SERVICE 2 Przekroczony licznik nr dwa motogodzin między-serwisowych.
AL20 OUT RANGE Temperatura poza nastawą.
AL21 2RA OUT Temperatura w komorze nr 2 poza nastawą.
AL22 3RA OUT Temperatura w komorze nr 3 poza nastawą.
AL23 CLUTCH Sprzęgło turbiny zostało uszkodzone.
Kod Oznaczenie Opis
AL0 ENG OIL Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku).
AL1 ENG HOT Wysoka temp. cieczy chłodzącej. Diesl (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe).
AL2 HI PRESS Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz).
AL3 STARTFAIL AUTOMAT- nieudany start (spróbuj odpalić na pracy ręcznej).
AL4 LOW BATT Zbyt niskie napięcie na akumulatorze (naładuj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe).
AL5 HI BATT Zbyt wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia).
AL6 DEFRFAIL DEFROST – przekroczony czas odmrażania (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU).
AL7 ALT AUX Alternator nie posiada ładowania (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe).
AL8 STARTER Awaria rozrusznika Diesla.
AL9 RA SENSOR Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego.
AL10 SA SENSOR Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego.
AL11 WT SENSOR Awaria czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
AL12 HIGH CDT Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki.
AL13 CD SENSOR Awaria czujnika na rurze tłocznej, sprężarki.
AL14 SBY MOTOR Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem).
AL15 FUSE BAD Awaria bezpiecznika.
AL16
AL17 DISPLAY Brak połączenia wyświetlacza z płytą główną.
AL18 SERVICE 1 Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych.
AL19 SERVICE 2 Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych.
AL20 OUT RANGE Temperatura poza nastawą.
AL21 2RA OUT Temperatura w 2 komorze poza nastawą.
AL22 3RA OUT Temperatura w 3 komorze poza nastawą.
AL23 CLUTCH Uszkodzone sprzęgło turbiny.
Kod Oznaczeni Opis
AL0 ENG OIL Zbyt niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku).
AL1 ENG HOT Zbyt wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe).
AL2 HI PRESS Zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz).
AL3 STARTFAIL Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej).
AL4 LOW BATT Zbyt niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe).
AL5 HI BATT Zbyt wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia).
AL6 DEFRFAIL DEFROST – Przekroczony czas odmrażania (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU).
AL7 ALT AUX Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe).
AL8 STARTER Awaria rozrusznika Diesla.
AL9 RA SENSOR Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego.
AL10 SA SENSOR Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego.
AL11 WT SENSOR Awaria czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
AL12 HIGH CDT Zbyt wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki.
AL13 CD SENSOR Awaria czujnika na rurze tłocznej, sprężarki.
AL14 SBY MOTOR Brak „startu” na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem).
AL15 FUSE BAD Awaria bezpiecznika.
AL16
AL17 DISPLAY Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną.
AL18 SERVICE 1 Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych.
AL19 SERVICE 2 Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych.
AL20 OUT RANGE Temperatura poza nastawą.
AL21 2RA OUT Temperatura w  komorze numer dwa poza nastawą.
AL22 3RA OUT Temperatura w komorze numer 3 poza nastawą.
AL23 CLUTCH Awaria sprzęgło turbiny.
Kod Opis
A00 Mryganie zielonej diody LED – Agregat działa prawidłowo.
A01 Odłączanie – presostat niskiego ciśnienia LP.
A02 Odłączanie – presostat wysokiego ciśneinia HP.
A03 Odłączanie – zabezpieczenia nadprądowego silnika napędu elektrycznego, lub przekaźnika nad prądowego.
A04 Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD.
A05 Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY.
A06 Błąd w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07 Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika.
A08 Błąd w obwodzie grzania ROAD, 1 parownik (opcja).
A09 Błąd w obwodach sterowania zaworem odszraniania.
A10 Błąd w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11 Błąd w obwodzie zaworu grzania.
A12 Alarm przegrzania wnętrza.
A13 Alarm przechłodzenia wnętrza.
A14 Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min).
A15 Nastawa temperatury oza dopuszczalnym zakresem (-29°C do +30°C).
A16 Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody.
A17 Przegrzanie motosprężarki Stand by.
A18 Błąd sterowania grzania Stand by parownik 1 (opcja).
A19 Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja).
A20 Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).
A21 Przerwa w obwodzie motosprężarki stand by.
A22 Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza.
A23 Przerwa w obwodzie grzania sekcji Road parownik 1.
A24 Przerwa w obwodziezaworu odszranianai (HGS1).
A25 Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego.
A26 Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2).
A27 Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1).
A28 Przerwa w obwodzie grzania stand by (EHR) parownik 1 (opcja).

Przytrzymanie klawisza SET przez ok. 5 sekund – pozwoli na otwarcie dostępu do kodów alarmowych.

Kod Opis
A00 Agregat działa poprawnie.
A01 Presostat niskiego ciśenia-agregat.
A02 Presostat wysokiego ciśnienia-agregat Wyłączenie następuje automatycznie.
A03 Zabezpieczenie nadprądowe silnika elektrycznego-agregat wyłączenie automatu następuje automatycznie.
A04 Sterowanie sprzęgła kompresora za pomocą funkcji ROAD.
A05 Zakłócenia w obwodzie stycznika i sprzęgła sekcji elektrycznej.
A06 Problemy/Zakłócenia w obwodzie wentylatora skraplacza.
A07 Problemy/Zakłócenia w obwodzie wentylatora parownika nr.1.
A08 Problemy/Zakłócenia w obwodzie wentylatora  parownika nr.2.
A09 Problemy/Zakłócenia w obwodzie zaworu odszraniania.
A10 Problemy/Zakłócenia w obwodzie zaworu wtryskowego.
A11 Problemy/Zakłócenia w obwodzie zaworu grzania.
A12 Alarm temperatury wysokiej.
A13 Alarm temperatury niskiej.

W przypadku wystąpienia wielu stanów alarmowych, kody zostają pokazywane kolejno przy wyborze klawisza „+”. Po wyborze klawisza SET wyświetlacz pokazuje wersje aktualnego programu, następnie przechodzi w tryb pokazywania temperatury wewnętrznej nadwozia.